Zebrania rodziców

Zebrania z rodzicami – rok szkolny 2020/2021:
2-4.09.2020 r. – zebrania wstępne
19 – 20.11.2020 r. – wywiadówki śródsemestralne
27-28.01.2021 r. – wywiadówki semestralne
14-15.04.2021 r. – wywiadówki śródsemestralne

Back to top button
Close
Close