Zajęcia pozalekcyjne

Oferta  zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021

 

Lp. Rodzaje zajęć Prowadzący
 1. Zajęcia konsultacyjno-wyrównawcze z matematyki kl. IV i VIII

(co dwa tygodnie)

A.Król
2. Repetytorium ósmoklasisty-j.polski J.Kręt
3. Repetytorium ósmoklasisty – matematyka E.Jagucak
4. Koło plastyczne kl. VI – VIII A.Neuman-Lipińska
5. Koło wolontariatu ,,Pomagam innym” A.     Szpyt
6. Zajęcia konsultacyjno-wyrównawcze z matematyki       kl.  VI – VII M.Jurałowicz
7. Zajęcia konsultacyjno-wyrównawcze z j. polskiego        kl. IV,VI,VII,VIII J. Kręt
8. Zajęcia taneczne L.Paluch
9. Zajęcia logopedyczne kl. I E.Kowal
10. Zajęcia logopedyczne kl. II E.Kowal
11. Zajęcia logopedyczne kl. III E.Kowal
12. Zajęcia logopedyczne -oddział przedszkolny E.Kowal
13. Zajęcia korekcyjno kompensacyjne kl. II i III H. Bartnik
14. SKS ( dwie godziny ) M. Wołoszyn
15. Ortografia na wesoło kl. III M. Welman
16. Socjoterapia B.Koziara
17. Program profilaktyczny

„Spójrz inaczej” kl.I – III

B.Koziara
18. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. IV – VIII B.Koziara
19. Rewalidacja B.Koziara
20. Gra na instrumencie kl. I i II A.Newman-Lipińska
21. Zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne B.Koziara
22. Zajęcia turystyczno-ekologiczne B.Szpyt
Back to top button
Close
Close