Świetlica

 

Świetlica w Szkole
Podstawowej Nr 4 jest czynna od poniedziałku do piątku.


Nauczyciele pracujący:

mgr Beata Szpyt

mgr Agnieszka Neuman-Lipińska

mgr Anna Król

mgr Halina Bartnik

Zapewniamy opiekę w godzinach

7.00-16.30.

W naszej szkole funkcjonują dwie świetlice: dla uczniów młodszych oraz starszych. Świetlica to miejsce, w którym dzieci mają warunki do rozwijania swoich indywidualnych zainteresowań, odpoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku, odrobienia prac domowych oraz poznawania ciekawych
sposobów spędzania czasu wolnego. Pomagamy najmłodszym wychowankom w czasie spożywaniu obiadów szkolnych, na które uczniowie idą pod opieką nauczycieli. 

Zajęcia planujemy na cały rok szkolny z podziałem na poszczególne
tygodnie, uwzględniając przede wszystkim zainteresowania dzieci.

Organizujemy:

  • Zajęcia plastyczno- manualne.
  • Zajęcia rekreacyjno- ruchowe.
  • Zajęcia związane z kulturą żywego słowa.
  • Zajęcia wychowawcze.

Ulubionym zajęciem naszych dzieci są zabawy z chustą „ Klanzy” oraz zajęcia w sali gimnastycznej, szczególnie skoki na trampolinie. Odpowiednio dobrane gry i zabawy grupowe wzbogacają doświadczenie dzieci, wzmacniają ich samoocenę, uczą jak radzić sobie z trudnymi emocjami, kształtują umiejętność współpracy w grupie.

Wyrabiamy u dzieci nawyk zdrowego odżywiania oraz potrzebę ruchu na świeżym powietrzu. W tym celu wykorzystujemy piękne otoczenie naszej  szkoły, często przebywając w naszej Zielonej Szkole, na placu zabaw lub też na naszym nowym boisku „ Orlik”. Organizujemy też wycieczki  na pobliskie ogródki działkowe lub po prostu obserwujemy drzewa i krzewy rosnące na terenie Zespołu Szkól Leśnych.

Dzieci bardzo chętnie spędzają czas w naszej świetlicy, o czym świadczą ich reakcje , gdy są zbyt wcześnie zabierane do domu.

Back to top button
Close
Close