Organizacyjne

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej nauka rozpoczyna się w trybie stacjonarnym.

Ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne oraz na zapowiedzi pogodowe rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w formie  spotkań uczniów klas 0-VIII z wychowawcą wg. ustalonego harmonogramu.

Do budynku wchodzimy i wychodzimy bocznym wejściem! Wejście główne przeznaczone jest dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół Leśnych.

W związku z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zapewnienia  bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły do budynku mogą wejść tylko  rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej. Są oni zobowiązani  do noszenia maseczek i zachowania dystansu społecznego       (1,5 m), dezynfekcji rąk lub zabezpieczenia dłoni rękawiczkami.

Prosimy Rodziców o zaopatrzenie dzieci w maseczki na czas poruszania się  w przestrzeniach wspólnych (korytarze). W salach maseczki nie są konieczne. Uczniowie przed wejściem do budynku szkoły dezynfekują ręce.

Szczegółowe procedury funkcjonowania szkoły będą przesłane rodzicom/opiekunom za pomocą dziennika elektronicznego w dniu dzisiejszym.

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin i porządku!

Do szkoły mogą wejść wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz takie, których współmieszkańcy nie przebywają na kwarantannie!

HARMONOGRAM SPOTKAŃ UCZNIÓW KLAS 0 – VIII Z WYCHOWAWCAMI W DNIU 1 WRZEŚNIA 2020 r.

KLASA NR SALI WYCHOWAWCA GODZINA
0 17 Maria Raduj 10.00-10.30
1 19 Małgorzata Welman 10.00-10.30
2 biblioteka Marta Jurałowicz 10.00-10.30
3 20 Halina Bartnik 10.00-10.30
4 7 Beata Wnuk 10.00-10.30
6 21 Lidia Paluch 10.00-10.30
7 5 Beata Szpyt 10.00-10.30
8 3 Joanna Kręt 10.00-10.30

 

Godz.9.00 – Msza św. W kościele pw.  Chrystusa Króla

Pokaż więcej

Zobacz również

Close
Back to top button
Close
Close