Rada rodziów

 

RADA    RODZICÓW

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  4  w  BIŁGORAJU

w  roku szkolnym   2018/2019.

 

L.p. Pełniona funkcja Imię  i  nazwisko
1 Przewodnicząca Bożena   Skakuj
2 Zastępca przewod. Renata Buczak
3 Skarbnik Anna Lembryk
4 Członek Lidia Szpyt
5 Członek Monika Szado
6 Członek Paweł Grabias
7 Członek Aleksandra Burz
8 Członek Danuta Jankowska-Kiełbasa
Back to top button
Close
Close