Rada Rodziców

 

RADA    RODZICÓW

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  4  w  BIŁGORAJU

w  roku szkolnym   2020/2021.

 

L.p. Pełniona funkcja Imię  i  nazwisko
1 Przewodnicząca Amelia Szuba-Wenek
2 Zastępca przewod. Joanna Pilarska
3 Skarbnik Anna Lembryk
4 Członek Anna Bryła
5 Członek Anna Tochowicz
6 Członek Leszek Jaszek
7 Członek Magdalena Rybak

8

9

Członek

Członek

Danuta Jankowska-Kiełbasa

Lidia Szpyt

Back to top button
Close
Close