Projekty / Innowacje

WYKAZ INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH

REALIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BIŁGORAJU

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

L.p. Autorzy innowacji Tytuł innowacji Rodzaj innowacji Klasa objęta innowacją Czas trwania  
1. Mgr Klarysa Chabros – nauczyciel przyrody, biologii, opiekun szkolnego koła wolontariatu

 

Mgr Joanna Kręt-                            nauczyciel języka polskiego, opiekun szkolnego koła wolontariatu

„Biłgoraj już zapomniany” Programowo – metodyczna Kl. I – VIII

 

szkoły podstawowej

20.09.

 

2019r.                        – 01.06.

2020 r.

 
2. Mgr Marta Jurałowicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej „Zrozumieć emocje. Moc bajek terapeutycznych”– sposób na rozwiązywanie trudności emocjonalno-społecznych dzieci Programowo – metodyczna kl. I

 

szkoły podstawowej

16.09.

 

2019r.                      – 19.06.

2020 r.

 
3. Mgr Halina Bartnik  – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej „Wprowadzenie metod szybkiego uczenia się” Programowo – metodyczna kl. II

 

szkoły podstawowej

19.09.

 

2019 r.                     – 18.06.

2020 r.

 

4. Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego „ Let’s CLIL” –

mgr Marta Kwiatkowska – nauczyciel języka angielskiego

Klasy objęte innowacją: I-VIII.

Głównym celem innowacji jest zachęcanie uczniów do jak najczęstszego używania języka angielskiego w realnych sytuacjach i naturalnych warunkach oraz co ważniejsze uczynienie z nauki procesu przyjemnego, celowego i efektywnego.

Taką możliwość otwiera przed nauczycielem i uczniem metoda CLIL –  Content and Language Integrated Learning czyli zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu. CLIL zapewnia lepsze przygotowanie ucznia do późniejszych etapów edukacyjnych, egzaminów oraz przyszłej pracy. Treści realizowane w ramach innowacji pokrywają się z programem nauczania  szkoły podstawowej. Dwa wyraźnie określone cele CLIL czyli zdobywanie wiedzy o świecie i jednoczesne uczenie się języka wzmacniają motywację, zainteresowanie, poczucie wartości i sukcesu u uczniów, a nauka staje się ciekawsza.

 

W ramach rozwijania doradztwa zawodowego klasa 8 odwiedziła Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Uczniowie  wzięli  udział w pakiecie lekcji otwartych z zakresu preorientacji zawodowej.

 


WYKAZ INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH

REALIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BIŁGORAJU

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

WYKAZ INNOWACJI PEDAG. REAL. W_SZKOLE-18-19

Innowacja.pedag.kl_.I-18-19

INNOWACJA PEDAGOGICZNA-1

INNOWACJA 2


INNOWACJE PEDAGOGICZNE –

ROK SZKOLNY 2018/2019


Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

 8 maja 2019r.

W RAMACH INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „RÓŻNORODNOŚĆ NAS USKRZYDLA” UCZNIOWIE KLASY VI UCZESTNICZYLI W CYKLICZNYM WYDARZENIU – JEDNOŚĆ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I ICH RODZINAMI – KTÓREGO CZĘŚCIĄ BYŁ TRADYCYJNY PRZEMARSZ KOLOROWEGO KOROWODU ULICAMI BIŁGORAJA ORAZ INTEGRACYJNA ZABAWA PIKNIKOWA PROWADZONA PRZEZ ANIMATORÓW.  IMPREZA ZOSTAŁA POŁĄCZONA Z OBCHODAMI EUROPEJSKIEGO DNIA WALKI Z DYSKRYMINACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

 

“RÓŻNORODNOŚĆ NAS USKRZYDLA”:

„KIERMASZ WIELKANOCNY” w BCK z udziałem Szkolnego Koła Wolontariatu „POMAGAM INNYM” 14.042019r.

Informacja o projekcie-Różnorodność

JASEŁKA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Biłgoraju wystawili jasełka dla dzieci niepełnosprawnych. Spektakl odbył się 18 stycznia 2019 r. w Ośrodku Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych w Biłgoraju. Spotkanie zainicjowała grupa młodzieży uczestnicząca w projekcie „Różnorodność nas uskrzydla!”.

Wizyta z bożonarodzeniowym przedstawieniem była dla uczniów „czwórki” okazją do poznania podopiecznych ośrodka. Początkowy lęk i niepewność w kontakcie z niepełnosprawnymi rówieśnikami szybko przerodził się w serdeczność i otwartość. Jasełka połączone ze wspólnym śpiewaniem kolęd i słodkim poczęstunkiem przywróciły atmosferę świątecznych dni spędzonych w gronie najbliższych.

„W naszych sercach jest Boże Narodzenie” to spektakl, którego bohaterką jest Ania, która w wigilijną noc udaje się na urodziny Jezusa do Betlejem. Dziewczynka spotyka po drodze dzieci z różnych krajów i kultur z którymi kontynuuje niezwykłą podróż. Wspólna wędrówka do Świętej Rodziny jest dla dzieci okazją do poznania swoich potrzeb i okazania sobie wzajemnie pomocy. Przedstawienie dostarczyło wiele radości i wzruszeń zarówno widzom, jak też młodym aktorom wcielającym się jasełkowe role. Inscenizacja zaskakiwała  galerią kostiumów z różnych stron świata. Niemała w tym zasługa opiekunek szkolnego koła wolontariuszy Klarysy Chabros i Joanny Kręt, dzięki którym młodzież chętnie angażuje się na rzecz innych osób. Wcześniej uczniowie prezentowali jasełka w swojej szkole i dla mieszkańców osiedla.

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Biłgoraju jest strategicznym partnerem Fundacji Pomocy dzieciom „Krzyk” w realizacji projektu „Różnorodność nas uskrzydla”. Wolontariusze z „czwórki” zamierzają wiosną kontynuować swoją pracę na rzecz potrzebujących pod hasłem „Tak różni a jednak tacy sami”.

 

“BIŁGORAJSKIE, JAKIE PIĘKNE…”:

Back to top button
Close
Close