Nauczyciele

Lp. Imię i Nazwisko Stopień awansu Kwalifikacje
1. Monika Bednarz dyrektor szkoły dyplomowany Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, logopedia, pedagogika pracy, zarządzanie
2. Halina Bartnik dyplomowany Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, gimnastyka korekcyjna
3. Beata Szpyt kontraktowy Biologia, przyroda, geografia, WDŻWR, edukacja dla bezpieczeństwa, technika.
 4.  Agnieszka Neuman-Lipińska  dyplomowany  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, sztuka, etyka, wychowanie przedszkolne
 5.
Beata Wnuk dyplomowany Historia, wiedza o społeczeństwie, oligofrenopedagogika, surdopedagogika.
6. Marta Jurałowicz dyplomowany Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika terapeutyczna, matematyka
7. Emilia Kowal dyplomowany Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, logopedia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
8. Bożena Koziara dyplomowany Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, ICT języków obcych, socjoterapia, kształcenie uczniów ze spektrum Autyzmu, w tym z zespołem Aspergera.
9. Joanna Kręt dyplomowany Filologia polska, kulturoznawstwo
10. Małgorzata Welman dyplomowany Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, logopedia, pedagogika terapeutyczna
11. Mariusz Wołoszyn dyplomowany Wychowanie fizyczne, instruktor pływania, inspektor BHP
12. 
Ks. Radosław Sokołowski mianowany Teologia
13. 


14.

Lidia Paluch


Iwona Grabek

kontraktowy


dyplomowany

Filologia angielska, edukacja wczesnoszkolna, instruktor tańca


Technologia chemiczna, fizyka

 15.  Mariola Napora dyplomowany Wychowanie muzyczne

16.   


17.   


18.


Małgorzata Kubatek


Maria Raduj


Anna Król


dyplomowany


mianowany


kontraktowy


Filologia niemiecka, wychowanie fizyczne


Edukacja wczesnoszkolna, przyroda, bibliotekoznawstwo


Matematyka, informatyka

Back to top button
Close
Close