Historia Szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Biłgoraju powołana została decyzją Urzędu Powiatowego w Biłgoraju – Wydział Oświaty i Wychowania, z dniem 01 września 1972r. Szkoła zlokalizowana została w obiektach Technikum Leśnego przy ul. Polnej 3, na mocy porozumienia i zgodą resortowego Ministerstwa. Lokalizacja ta trwa nadal. Orzeczenie organizacyjne podpisał ówczesny Inspektor Szkolny Pan Antoni Strzęciwilk.

Od początku istnienia Szkoła miała charakter pełnej ośmioklasowej i stanowiła jednostkę oświatową na terenie Biłgoraja. Obwód Szkoły stanowiły ulice: Włosiankarska, Zielona, Polna, Parkowa, Wesoła. W miarę rozbudowy Osiedla przybywały kolejne ulice, zwiększała się liczba uczniów ale warunki lokalowe nie ulegały poprawie.

W dniu 01. IX. 1972r. Szkoła zajmowała 5 sal lekcyjnych, w których uczyło się 223 uczniów oraz pokój nauczycieli i gabinet dyrektora. Pierwszym dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 4 w Biłgoraju była Pani Natalia Dudko, a grono pedagogiczne składało się z 10 osób. Pierwszymi i najdłużej pracującymi nauczycielami naszej Szkoły byli Panie i Panowie: Natalia Dudko (19 lat), Teresa Fus (19 l.), Wiesława Kukiełka (19 l.), Krystyna Łubiarz (19 l.), Eliza Pawelec (18 l.), Aleksandra Tomaszewska (16 l.), Władysława Koziara (15 l.), Jan Obszański (15 l.), Waldemar Dołomisiewicz (14 l.), Urszula Dołomisiewicz (8 l.).

Kolejni dyrektorzy Szkoły to: Tadeusz Tujaka – od IX 1975 r., Kazimierz Kielar – od IX 1976 r., Jan Ożga – od IX 1974 r. i Krystyna Łysiak – od IX 1986 r. – nadal. Do grupy nauczycieli najdłużej pracujących w naszej Szkole, mimo że przyszli nieco później, należą również: Stanisława Olejarczyk (19 l.), Krystyna Łysiak (18 l.), Monika Bednarz (17 l.), Klarysa Chabros (17 l.), Mariola Napora (17 l.), Krystyna Kochan (16 l.), Krystyna Siek (16 l.), Halina Bartnik (14 l.), Marta Jurałowicz (14 l.), Małgorzata Welman (15 l.), Mariusz Wołoszyn (12 l.), Janina Kielar (11 l.),Iwona Paluch (11 l.), Urszula Podolak-Sęczyna (11 l.). W Szkole Tej pracowało ogółem ( dłużej lub krócej ) około 85 nauczycieli. Wszystkim nauczycielom, którzy kiedykolwiek pracowali w naszej szkole serdecznie dziękuję w imieniu absolwentów, obecnych uczniów oraz ich rodziców. Wielu z nich poświęciło tej szkole znaczną część swojej pracy zawodowej, niektórzy pracują obecnie w innych szkołach, inni odeszli na zasłużony odpoczynek czyli emeryturę, ale byli i tacy którzy odeszli na wieczny odpoczynek . Im dzisiaj podziękować nie możemy, a byli to : ś.p. Jan Ożga, ś.p. Danuta Kurys i ś.p. Helena Gardyjas oraz były Dyrektor ZSL ś.p. Czesław Wolanin. Uczcijmy Ich pamięć minutą ciszy (……) , dziękuję.

Pierwsi absolwenci opuścili naszą Szkołę w czerwcu 1973 r. Ogółem opuściło Szkołę Podstawową Nr 4 772 absolwentów ósmoklasistów oraz 125 absolwentów zreformowanej sześcioletniej szkoły podstawowej. Grupę tę za chwilę powiększą tegoroczni absolwenci w liczbie 34.

Uczniowie Szkoły Podstawowej N 4 osiągali i osiągają dobre postępy w nauce, z powodzeniem zdawali egzaminy do szkół średnich. Przeciętnie 60% absolwentów naszej Szkoły, po ukończeniu klasy ósmej wybrało szkołę średnią kończącą się maturą, jako drogę dalszego kształcenia. Zdecydowana większość podjęła i ukończyła studia wyższe. Pozostali absolwenci po ukończeniu szkoły zawodowej w wielu wypadkach kontynuowali naukę w trzyletnim technikum zawodowym a następnie na studiach. Wśród absolwentów naszej szkoły są przedstawiciele wszystkich zawodów. Są wśród nich księża, nauczyciele, lekarze, prawnicy, pracownicy administracji państwowej, handlu, zakładów przemysłowych i usługowych. Wszystkie są jednakowo ważne i potrzebne, każdy absolwent wybierał z nich według własnych ambicji, możliwości intelektualnych a niekiedy i materialnych swoich rodziców. Wszystkim, którzy osiągnęli sukces gratuluję, zaś pozostałym sukcesów serdecznie życzę.

Uczniowie naszej Szkoły brali udział w wielu konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych reprezentując szkołę na szczeblu miasta, powiatu, rejonu, województwa i kraju. Mimo, że Szkoła nasza jest mała, a warunki pracy skromne, uczniowie nasi osiągali znaczące sukcesy.

Największe osiągnięcia ostatniego 10 –lecia to:

– Zwycięzca Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Sztuce – Zamość `93;

– Zwycięzca Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Sztuce – Zamość ` 94;

– Laureat Międzywojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Sztuce – Krosno `94;

– Finalista Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki – Zamość ` 94;

– Finalista Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego – Zamość ` 96;

– II miejsce w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym – Biłgoraj ` 96;

– Finalista Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego – Zamość ` 97;

– II miejsce w Rejonowym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II – Biłgoraj ` 97;

– Grand Prix w centralnym finale V Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu ” Poznajemy Ojcowiznę” – Biłgoraj ` 98;

– Udział i wyróżnienie w XIV Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci i Młodzieży – Legnica ` 98;

– I miejsce w kategorii solistów II Regionalnego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Legionowej – Biłgoraj ` 98;

– I miejsce w VI Regionalnym Konkursie Wiedzy o Powstaniu Styczniowym – Biłgoraj ` 99;

– Udział i wyróżnienie w centralnym finale VI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu ” Poznajemy Ojcowiznę” – Toruń ` 99;

– Wyróżnienie w centralnym finale Konkursu Plastycznego ” Gimnazjum Moich Marzeń” – Warszawa ` 99;

– I miejsce ( drużynowo ) w eliminacjach powiatowych, a II miejsce w Rejonowych Igrzyskach Mini Piłki Siatkowej – Urzędów ` 2001;

– II miejsce (drużynowo) w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o BRD – Biłgoraj ` 2001;

– I i III miejsce ( indywidualnie ) oraz 3 wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym –”Bez Barier” – organizowanym przez Fundację Wszystko dla Dzieci – Warszawa, czerwiec 2001;

– I miejsce indywidualnie i III drużynowo w VIII Rejonowym Konkursie Wiedzy o Powstaniu Styczniowym – Biłgoraj 2001;

– Laureat konkursu matematycznego dla kl. IV – VI – Zamość 2001;

– I miejsca w eliminacjach powiatowych i rejonowych a IV w finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini piłce siatkowej ” 3″ – Biała Podlaska , kwiecień 2002;

– II nagroda w Powiatowym Konkursie Poetyckim ” Świat wierszy najpierwszych” w kategorii tematycznej: Bunt i marzenie – Biłgoraj, kwiecień 2002 ;

– Laureat konkursu matematycznego kl. IV-VI – Zamość, czerwiec 2002;

– Oraz wiele innych znaczących osiągnięć.

Cieszymy się z tych osiągnięć, są to bowiem efekty pracy uczniów, którzy pod opieką nauczycieli mogli rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania. Bardziej jednak cieszą efekty pracy z uczniem o przeciętnych lub słabych uzdolnieniach, osiągane przez nich postępy w nauce i wychowaniu. To one są i powinny być nadal miarą sukcesu w pracy naszej szkoły. Zdarza się bowiem, ze w pogoni za “sukcesem”, której zaczynają ulegać również szkoły, poprzez sukcesy uczniów szczególnie uzdolnionych, gubi się uczeń przeciętny i słaby.

Obecnie lokal Szkoły to 6 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, świetlica szkolna, biblioteka, sekretariat i gabinet dyrektora. W tych warunkach uczy się i wychowuje 191 uczniów pod kierunkiem 20 nauczycieli i wychowawców. Powiększenie lokalu stało się możliwe dzięki podziałowi dużej sali ( świetlicy ) na bibliotekę i salę lekcyjną, zabudowie holu ( obecnie – sala komputerowa i świetlica ) oraz pozyskaniu dodatkowej sali od ZSL.

Od 01 kwietnia 1995r. organem prowadzącym Szkołę jest Urząd Miasta Biłgoraj. Od tego czasu następuje powolna, stopniowa, ale poprawa warunków pracy szkoły w stosunku do końca lat 80-tych i początku 90-tych. Dzięki pomocy rodziców i władz miasta udało się nam pozyskać na własność, ogrodzić i częściowo zagospodarować teren przy ul. Polnej, między Powiatową Komendą Policji a Zespołem Szkół Leśnych. Rozpoczęto też starania o budowę własnego lokalu, w budżecie miasta na rok 1998 prawdopodobnie przewidziano środki na dokumentację , ogłoszono przetarg , którego I etap odbył się 03 stycznia 1998 r. Niestety, ogłoszona przez Ministra Handke reforma systemu edukacji przekreśliła ( a może tylko odłożyła w czasie ) plany związane z budową szkoły, odstąpiono od II etapu przetargu.

Wielka szkoda, bowiem w tym rejonie miasta niezbędny jest własny lokal szkoły podstawowej z przedszkolem, zwłaszcza że jest teren uzbrojony, częściowo zagospodarowany urządzeniami sportowymi i placem zabaw. Mam nadzieje i życzę tego dzieciom, rodzicom i nauczycielom, że organ prowadzący wróci do tego tematu, bowiem miasto rozbudowuje się w tym kierunku, a prognozy demograficzne przewidują od 2005 r. stopniowy wzrost liczby dzieci w wieku szkolnym.

Wprawdzie nie wystarczało środków na tak wielką inwestycje jak budowa szkoły, ale to dzięki dodatkowym środkom przyznanym przez organ prowadzący ( poza subwencją ) możliwym było przeprowadzenie kapitalnego remontu łazienek szkolnych, wymianę oświetlenia z żarowego na jarzeniowe, urządzenie świetlicy szkolnej oraz doposażenie szkoły w nowocześniejszy sprzęt audiowizualny, pomoce naukowe oraz oprogramowanie do pracowni komputerowej. Dzięki dodatkowym środkom przyznawanym corocznie przez Urząd Miasta możliwy stał się remont pomieszczeń szkolnych.Zostały wymienione płytki PCV na korytarzu i w salach lekcyjny,otwory okienne i drzwiowe.

Od września 1999 r. stopniowo, a od września 2000 r. w pełni, wskutek wprowadzenia reformy systemu oświaty, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Biłgoraju stała się sześcioletnią szkołą podstawową. Od września 1998 r. wprowadzony został do nauczania we wszystkich klasach język angielski, zaś od września 2000r. w kl. V-VI elementy informatyki.

Back to top button
Close
Close