Wycieczki

Co roku wychowawcy każdej klasy organizują z pomocą rodziców wycieczki, rajdy rowerowe w różne zakątki naszego kraju.
Celem wycieczek jest:
– poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
– poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;
– upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
– upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej;
– poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

Dnia 03.06.2019r. dzieci z oddziału przedszkolnego, klasy I i II pojechały z opiekunami do Bliżowa do Wioski Przygody Frajda. Brały tam udział w zwariowanej olimpiadzie, szalonym torze przeszkód. Były też w Wiosce Indiańskiej, gdzie strzelały z łuku, malowały “blade twarze”, uczyły się rozpalać ogień za pomocą krzesiwa, używać piły moje-twoje, wbijać gwoździe, itp. Jadły też kiełbaski pieczone nad ogniskiem. Pogoda i humory dopisały, zabawa  była przednia.

Back to top button
Close
Close