SzPZ


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 – SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ ZDROWIE 

ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA:

 • KOORDYNATOR – Joanna Kręt

CZŁONKOWIE:

 • Klarysa Chabros – nauczyciel przyrody
 • Bożena Koziara – pedagog
 • ks. Maciej Lewandowski
 • Irena Gorczyca – pielęgniarka

PODSUMOWANIE PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE (1)

komunikat

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA SP4 2016 (1)

plan-dzialan-szpz-sp4-2016

czas-na-zdrowie

11.05.2017 r. odbyło się spotkanie z panią stomatolog Edytą Kukiełką, która przeprowadziła pogadankę o higienie jamy ustnej. Dzieci z klas 0-IV obejrzały też film pt. “Doktor Ząbek i legenda Zębolandii”.
W roku szkolny 2016/2017 realizowany jest w klasach 0-III program antynikotynowy “Nie pal przy mnie, proszę”.
„PRZEMOC JEST STRASZNA. PRZEMOC TO CHOROBA. OKRUTNE CZYNY, CZASEM NAWET SŁOWA. OGARNIE WSZYSTKICH WINNYCH I BEZ WINY. NIE SZUKAJMY ZEMSTY, SZUKAJMY PRZYCZYNY.”
Przemoc ciągle jest poważnym problemem. Nasza szkoła bardzo poważnie traktuje ten problem, dlatego 21 marca 2017 po raz kolejny w historii naszej szkoły odbył się DZIEŃ SZKOŁY BEZ PRZEMOCY, ogólnopolskie święto wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na przemoc i angażują się w tworzenie szkoły jako miejsca przyjaznego dla wszystkich. W tym celu został zorganizowany XIV FESTYN WIOSENNY. Całości towarzyszyła konkursowa akcja plakatowa „STOP PRZEMOCY”, której hasła propagowały: przyjaźń, życzliwość i wzajemną akceptację.

Przypominamy Kodeks „SZKOŁY BEZ PRZEMOCY”

 1. Szkoła jest wspólnotą.
 2. Wszyscy się szanujemy.
 3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.
 4. Niczego nie ukrywamy.
 5. Zawsze reagujemy.
 6. Nauczyciel nie jest sam.
 7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
 8. Rodzice są z nami.
 9. Mamy sojuszników.
 10. Nagradzamy dobre przykłady.

program festynu

KONKURS WIEDZY „BEZPIECZEŃSTWO = ZDROWIE”

21 marca odbył się konkurs „BEZPIECZEŃSTWO = ZDROWIE”. Trzyosobowe drużyny z każdej klasy odpowiadały na pytania z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia. Uczniowie utrwalili wiedzę w zakresie zależności pomiędzy bezpieczeństwem a zdrowiem. Szczególną uwagę zwrócono na znajomość numerów telefonów alarmowych służb ratowniczych oraz noszenie znaczków odblaskowych dzięki, którym zawsze jesteśmy widoczni na drodze.

GRATULUJEMY WSZYSTKIM OBSZERNEJ WIEDZY!!!

PROGRAM EDUKACYJNY „O CHŁOPCACH DLA CHŁOPCÓW”

W marcu przeprowadzono zajęcia dla chłopców klasy VI, w trakcie których uczniowie zostali wprowadzeni w tajniki okresu dojrzewania – zmiany fizyczne  i psychiczne, jakim podlega organizm chłopaka w okresie, gdy staje się mężczyzną. Szczególną uwagę poświęcono rozwojowi emocjonalnemu nastolatków, higienie, konsekwencjom podjęcia współżycia płciowego, a także chorobom przenoszonym drogą płciową.

PROGRAM EDUKACYJNY „MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI”

Kontynuujemy realizację programu edukacyjnego „Między nami kobietkami” – zajęcia adresowane są do dziewcząt klasy VI. Głównym założeniem program jest szerzenie wiedzy na temat zmian fizycznych i emocjonalnych okresu dojrzewania oraz zasad i roli stosowania higieny osobistej w tym, tak ważnym dla organizmu młodej dziewczyny czasie. Zajęcia prowadziła pani Klarysa Chabros, która w sposób przystępny ukazała problemy okresu dojrzewania, pierwsze tajniki dorosłości i udzieliła wskazówek, jak sobie radzić w trudnych dla dziewcząt sytuacjach. Każda z uczestniczek spotkania została również zaopatrzona w broszurkę edukacyjną i próbki produktów sanitarnych firmy Always.

8 marca  w ramach projektu Szkoła Podstawowa Nr 4 – szkołą promującą zdrowie, Samorząd Uczniowski przygotował happening profilaktyczny pod hasłem Warto  żyć bez nałogów. Uczniowie przygotowali hasła i plakaty tematyczne, a następnie zaprezentowali krótką formę teatralną przedstawiającą problem uzależnień i promującą modę na zdrowie i życie bez nałogów.

„POMOC PRZEDMEDYCZNA” – UCZYMY SIĘ UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY – WARSZTATY Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM.

8 marca 2017r. dla uczniów i nauczycieli odbyły się warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy, przeprowadzone przez ratowników z Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu. Program warsztatów obejmował m.in. wiadomości i umiejętności z zakresu

 • zasad postępowania w związku z wypadkiem,
 • używania środków do udzielania pierwszej pomocy,
 • prowadzenia akcji ratowniczej,
 • psychologicznych uwarunkowań zachowania w sytuacji zagrożenia,
 • pracy zespołowej w sytuacji zagrożenia.

W ramach warsztatów uczestnicy ćwiczyli umiejętność udzielania pierwszej pomocy, zachowania się w sytuacji stresu i zagrożenia oraz działania zespołowego przy prowadzeniu i organizowaniu akcji ratunkowej.

MATERIAŁ ZDJĘCIOWY W AKTUALNOŚCIACH.

1 MARZEC

„ŚWIAT SAM SOBIE NIE DA RADY,

SEGREGUJMY WIĘC ODPADY!”

Uwaga! Zbiórka elektrośmieci! Codziennie od 7 marca do 8 kwietnia od godz. 15:oo przy boiskach Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 4.

ulotka śmieci

PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

„BĄDŹ BEZPIECZNY”

 CELE KONKURSU

 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad ukierunkowanych na zachowanie bezpieczeństwa w różnych sytuacjach i miejscach
 • rozwijanie kreatywności dzieci w zakresie działań plastycznych

Komisja przy ocenie prac brała pod uwagę przede wszystkim:

 • samodzielność wykonania,
 • zgodność z tematem,
 • przekaz, siłę wyrazu,
 • oryginalność, inwencję twórczą,
 • przydatność w procesie edukacyjnym.

Laureaci konkursu:

Kl. II – III – Magdalena Klimek kl. III

Kl. IV – VI – Paweł Wolanin kl. VI

GRATULUJEMY!

28 luty 2017 r. Dzień Bezpiecznego Internetu

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

DBI DLA RODZICÓW DBI DLA UCZNIÓW

9 STYCZEŃ
„WYBIERAM WODĘ”
Zakończyliśmy realizację ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Wybieram wodę”, mającego m.in. na celu promocję korzyści wynikających z picia wody oraz edukację racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi.
W dniach 5 – 20 XII 2016r. odbyła się zbiórka darów w ramach akcji “Szlachetna Paczka”.
W dniach 26.11 – 23.12.2016r. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Biłgoraju sprzedają ręcznie wykonane kartki świąteczne, przyłączając się do akcji “Pomóżmy innym”.

szlachetna-paczka-1

pomozmy-innym

PODSUMOWANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„PIĘKNO NATURY”

CELE KONKURSU

 • rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą i szacunku do niej
 • pogłębianie wrażliwości na piękno przyrody
 • uświadamianie odpowiedzialności za stan środowiska najbliższej okolicy
 • propagowanie idei czystego środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
 • kształtowanie świadomości uczestników konkursu odnośnie zależności pomiędzy człowiekiem a otaczającym go środowiskiem

Komisja przy ocenie prac brała pod uwagę przede wszystkim:

 • zgodność z tematem,
 • przekaz, siłę wyrazu,
 • oryginalność, inwencję twórczą,
 • przydatność w procesie edukacyjnym.

UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI:

Paweł Wolanin

Kamil Wolanin

Gabriela Sprysak

Izabela Nizio

Jakub Nizio

GRATULUJEMY!

SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI

21 listopada dla uczniów klas IV – VI, rodziców i nauczycieli odbyły się dwuczęściowe warsztaty profilaktyczne „O narkotykach, dopalaczach i innych współczesnych uzależnieniach” prowadzone przez dr Alinę Ukalisz. Celem warsztatów było:

 • przypomnienie definicji uzależnień,
 • wyjaśnienie, dlaczego i od czego się uzależniamy
 • refleksja nad własnymi słabościami,
 • wygenerowanie sposobów radzenia sobie ze stresem,
 • zdobycie wiedzy na temat tego gdzie i jak szukać pomocy,
 • wzmacnianie postaw asertywnych,
 • umiejętność dostrzegania i rozumienia własnych stanów emocjonalnych,
 • uwrażliwienie na pojawiające się coraz częściej sytuacje dotyczące cyberprzemocy, manipulacji i uzależnień od sieci, gier, czy portali społecznościowych.
21 LISTOPADA
DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI
21 listopada obchodziliśmy Dzień Życzliwości, dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość. Przesłanie akcji jest proste – bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta. Klasy IV-VI wykonały drzewka życzliwości, które zostały zamieszczone na korytarzu.
15 listopada 2016r. odbyły się warsztaty „Pierwsza pomoc przy: krwotokach, oparzeniach, odmrożeniach, złamaniach, omdleniach” z pielęgniarką szkolną panią Ireną Gorczycą. W czasie spotkań dzieci obejrzały filmy instruktażowe, dowiedziały się, jak zapobiegać omdleniom, poznały sposoby opatrywania ran różnego typu i tamowania krwotoków, zaznajomiły się z metodami unieruchamiania złamanej kończyny, wykonywały proste opatrunki. Pani pielęgniarka omówiła także środki, jakie powinny znajdować się w każdej apteczce, przedstawiła zasady bezpiecznego oraz skutecznego wzywania pomocy.

Śniadanie Daje Moc!

8 listopada to Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania, dlatego właśnie w tym dniu w naszej szkole już po raz kolejny odbyła się akcja edukacyjna „Śniadanie daje moc, która objęta jest honorowym patronatem Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tego dnia uczniowie mieli okazję powrócić do 12 zasad zdrowego odżywiania, otrzymali również ulotki „Co każdy powinien wiedzieć o zdrowym trybie życia”. Nauczyciele przypomnieli uczestnikom o roli śniadania, jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia. Uczniowie z klas 0 – VI najpierw przygotowali, a potem wspólnie spożywali drugie śniadanie. Mieli przy tym frajdę nie tylko z dzielenia się z innymi, ale także spróbowania nowych smaków, dowiedzenia się, co lubią na śniadanie koledzy i koleżanki. Uczniowie wraz z wychowawcami  włączyli się również w przygotowanie wystawy plastycznej – plakatów propagujących zdrowe odżywianie.
W organizacji śniadania, podobnie jak w latach ubiegłych, uczniów wsparli rodzice. Dzięki nim na „śniadaniowych stolikach” znalazły się owoce i warzywa, twaróg ze szczypiorkiem, jaja, grzanki, kolorowe kanapki z ciemnego pieczywa, przeróżne sałatki i pasty, szaszłyki warzywne i owocowe, płatki, otręby a także wiele innych, zdrowych produktów. Nie zabrakło również mleka, jogurtów, koktajli mlecznych i warzywnych oraz oczywiście wody.
Na tej akcji edukacja o zdrowej żywności się jednak nie kończy. Przez cały rok uczniowie będą m.in. przygotowywać w zespołach klasowych raz w miesiącu zdrowe śniadanie oraz obejrzą cykl filmów edukacyjnych „Śmietnik w mojej głowie”.
Misja Śniadaniowa zakończyła się sukcesem.
26 października 2016 r. przyjechali do naszej szkoły wozem bojowym strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju.
Nasza szkoła przystąpiła  1 września 2016r. do projektu – Szkoła Promująca Zdrowie. Dążymy do przystąpienia najpierw do Lubelskiej, a następnie do Ogólnopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

szkoła-promujaca-zdrowie

Spotkanie z policjantką:

18.10.2016 r. odbyło się spotkanie z policjantką, starszym sierżantem Moniką Sałaban oraz przedstawicielami PSB Mrówka w ramach projektu “Bezpieczna droga do szkoły”.
Pani policjantka sprawdziła czy uczniowie z klas 0-III pamiętają, jak należy bezpiecznie poruszać się po drodze. Pracownicy Mrówki wręczyli naszym dzieciom odblaski w kształcie maskotki-mrówki, bransolety oraz słodkości. 

Dziękujemy!

8 października obyło się przedstawienie pt. ,,W krainie zdrowego żywienia” w ramach  realizowanego przez szkołę projektu “Szkoła Promująca Zdrowie”. Przedstawienie przygotowali uczniowie klasy III oraz Samorząd Uczniowski, którzy zaprezentowali korzyści spożywania witamin w codziennej diecie. Przeprowadzony został również quiz sprawdzający znajomość  owoców i warzyw.
PAŹDZIERNIK, 2016
„CHROŃMY DZIECIĘCE UŚMIECHY”
Dziecięcy uśmiech jest synonimem radości i szczęścia. Aby był także symbolem zdrowia, od najmłodszych lat warto dbać o budowanie odpowiednich nawyków. We współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem i Wrigley Poland oraz z partnerami merytorycznymi: Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, Polskim Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej i Grupą LUX MED kontynuujemy programu edukacyjno – profilaktyczny „CHROŃMY DZIECIĘCE UŚMIECHY”. Nasi uczniowie doskonalą technikę prawidłowego mycia zębów oraz uczą się jak należycie dbać o higienę jamy ustnej. Dzięki udziałowi w tym programie uczniowie pielęgnują dobre nawyki higieniczne.
„ZDROWE ZĘBY MAM,
BO CODZIENNIE O NIE DBAM!”
7.10.2016 r. odbyło się spotkanie uczniów klas 0-III z policjantką – starszym sierżantem – panią Moniką Sałaban, na temat bezpieczeństwa.
Pani policjantka przypomniała dzieciom zasady przechodzenia przez jezdnię. Zwróciła szczególną uwagę na znaczenie elementów odblaskowych na ubraniach podczas poruszania się po drodze wieczorem. Dzieci szczególnie zainteresowały się tematem bezpiecznej jazdy na rowerze oraz w samochodzie. Atrakcją było dla nich obejrzenie tarczy do zatrzymywania pojazdów , czapki policjanta oraz kajdanek. Pani policjantka w bardzo interesujący i przystępny sposób przybliżyła uczniom również temat bezpieczeństwa w internecie. Zwróciła uwagę na to, by nie zamieszczać w sieci swoich danych osobowych ani zdjęć oraz by nie kontaktować się z nieznanymi osobami. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, odpowiadali na pytania. Pamiętali numery telefonów alarmowych. Na pamiątkę spotkania otrzymali kalendarzyki z hasłem “Bezpieczna tożsamość, nieskradzione życie”.
Back to top button
Close
Close