Dni Profilaktyki


Już po raz drugi w tym roku szkolnym w naszej szkole odbył się „Dzień Profilaktyki”. Tym razem tematem warsztatów dla klas IV-VI była „ Pozytywna strona internetu”.Celem zajęć było promowanie pozytywnych miejsc, narzędzi w internecie. Uczniowie zmierzyli  się z innymi  szkołami z województwa lubelskiego. W ciągu sześćdziesięciu minut  mogli wykonać aż dwadzieścia wyzwań. Zajęcia były pełne emocji i współpraca trwała do ostatnich sekund.

Nasi szóstoklasiści spisali się na medal i zajęli najwyższe miejsce w woj. lubelskim, pokonali dotychczasowych zwycięzców!

  W dniu  26.11.2015r. odbył się w naszej szkole Dzień Profilaktyki o tematyce “Cyberprzemoc – zagrożenia związane z cyberprzestrzenią” prowadzony przez edukatora, trenera p. Roberta Turskiego.  W ramach tego dnia były prowadzone  po dwie godziny zajęć dla uczniów klas IV-VI, zajęcia warsztatowe dla nauczycieli oraz o godz. 17.00 spotkanie z rodzicami.
                                                                                                                                                                    

Rozpoczęliśmy realizację Projektu “Zranione dziecko w szkole” organizowanego przez Stowarzyszenie  SOS Wioski Dziecięce w Polsce. 

19 maja, 11 i 12 grudnia 2015 r. nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu “Zranione dziecko w szkole – wpływ traumy na rozwój dziecka” prowadzonym przez p. Beatę Kulig i p. Tomasza Saj ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Celem szkolenia było przedstawienie wpływu złożonej traumy rozwojowej na życie i rozwój dziecka. Wskazanie, w jaki sposób separacja wpływa na zachowania dziecka, które są konsekwencjami traumatycznych doświadczeń. Przybliżenie sposobów i narzędzi, którymi można się posługiwać, aby skutecznie pracować z dzieckiem po traumie i stracie. 

16 kwietnia w klasie IV odbyły się zajęcia psychoedukacyjna “Przyjazna klasa”, w czasie których miała miejsce analiza relacji, konfliktów, mocnych stron grupy. Zajęcia prowadzone były przez p. Annę Marchwianą.

W dniu 23.04.2014r. odbył się w naszej szkole  „ Szkolny dzień profilaktyki”.

Pan Leszek Iwaniak- specjalista terapii uzależnień , pani Agnieszka Iwaniak – instruktor terapii uzależnień oraz pani Anna Kuźniak – psycholog realizowali  treści programu edukacyjno- profilaktycznego  „ Szkoła a narkotyki”.

Od godziny 10.40 uczniowie klas IV- VI zostali zapoznani ze skutkami zdrowotnymi, społecznymi i prawnymi zażywania substancji psychoaktywnych oraz dowiedzieli się, gdzie mogą szukać pomocy w przypadku pojawienia się tego problemu w rodzinie.

Natomiast o godzinie 17.00 odbył się wykład dla rodziców „ Działanie narkotyków , w szczególności marihuany, amfetaminy, LSD, exstasy, dopalaczy, leków oraz alkoholu- objawy ich zażywania”

Back to top button
Close
Close