BHP w czasie koronawirusa

Plakat_kwarantanna

Plakat_rozkladowka

Plakat_zasady kwarantanny

ZARZĄDZENIE Nr 10

zasady bhp-koronawirus

Wytyczne dla rodziców Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju:

08-MEN-Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli_4 (1)

08-MEN-Sprawdzaj czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku_6 (1)

08-MEN-Przypomnij dziecku że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich_10 (1)

08-MEN-Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii_2 (1)

08-MEN-Poinformuj szkołę jeśli domownicy są objęci kwarantanną_2 (1)

08-MEN-Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu_9 (1)

08-MEN-Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka_1 (1)

Back to top button
Close
Close