Szkoła Podstawowa nr 4 w Biłgoraju
Dzisiaj jest piątek, 26 kwietnia 2019 roku.

Zebrania rodziców


07.09.2015r. – zebranie wstępne,

24.11.2015r. – wywiadówka śródsemestralna,

28.01.2016r. – wywiadówka śródsemestralna,

21.04.2016r. – wywiadówka śródsemestralna.

Spotkania indywidualne z rodzicami wg. harmonogramu.