Nauczyciele

Lp. Imię i Nazwisko Stopień awansu Kwalifikacje
1. Monika Bednarz dyrektor szkoły dyplomowany Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, logopedia, pedagogika pracy, zarządzanie
2. Halina Bartnik dyplomowany Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, gimnastyka korekcyjna
3. Klarysa Chabros dyplomowany Biologia, przyroda
 4.  Agnieszka Neuman-Lipińska  dyplomowany  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, sztuka, etyka, wychowanie przedszkolne
 5.
 Krystyna Kochan dyplomowany Historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, WDŻ
6. Marta Jurałowicz dyplomowany Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika terapeutyczna, matematyka
7. Emilia Kowal dyplomowany Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, logopedia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
8. Bożena Koziara dyplomowany Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, ICT języków obcych, socjoterapia
9. Joanna Kręt dyplomowany Filologia polska, kulturoznawstwo
10. Małgorzata Welman dyplomowany Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, logopedia, pedagogika terapeutyczna
11. Mariusz Wołoszyn dyplomowany Wychowanie fizyczne, instruktor pływania, inspektor BHP
12. 
Ks. Radosław Sokołowski stażysta Teologia
13. 


14.

Marta Kwiatkowska


Iwona Grabek

dyplomowany


dyplomowany

Filologia angielska, prawo


Technologia chemiczna, fizyka

 15.  Patrycja Kozakiewicz mianowany Chemia, pedagogika
16.


17.   


18.   


19.

Ewa Jagucak


Małgorzata Kubatek


Maria Raduj


Urszula Senczyna

dyplomowany


dyplomowany


mianowany


mianowany

Matematyka, informatyka, technika


Filologia niemiecka, wychowanie fizyczne


Edukacja wczesnoszkolna, przyroda, bibliotekoznawstwo


Geografia, przyroda

Back to top button
Close
Close